KONTAKT

Besøksadresse
Fjordgata. 1, 7010 Trondheim (5. etasje) – nær Olavshallen.

Telefon
46 44 60 70

E-post
post@letsdance.no

Postadresse
Kristianstensbakken 2, 7014 Trondheim

Organisasjonsnummer
997 74 2125

Kontonummer
6402 05 08270