KONTAKT

Besøksadresse
Jarleveien 12, 7041 Trondheim (1. etasje)

Telefon
46 44 60 70

E-post
post@letsdance.no

Instagram
@letsdancetrondheim

Organisasjonsnummer
997 74 2125

Kontonummer
6402 05 08270