Forretningsidé

Vår målsetting er å fremstå som en seriøs, åpen og attraktiv tilbyder av ballett-, jazz- samt hip-hop undervisning til danseglade mennesker i alderen 4 – 60 år. Vi jobber stadig med å utvikle oss til beste for våre elever. Vi knytter regelmessig til oss ekstern kompetanse i form av korte- og lengre kurs med anerkjente pedagoger/koreografer fra inn- og utland. Med jevne mellomrom arrangerer vi også ulike eksamener i hip-hop, med sensorer fra England.

 

Visjon

Let`s Dance skal være Trondheims ledende leverandør av «danseundervisning / kompetanseoppbygging» – innen sjangrene klassisk ballett til hip-hop, for alderssegmentet 4 – 60 år.

 

Målsetting

Utvikle danseferdigheten (og lysten til å bevege seg til musikk) til alle interesserte, ut fra elevens eget potensiale/ferdighet og ut fra hvor ambisiøs den enkelte er. Dette skjer gjennom en god, positiv og utviklende atmosfære bestående av trygghet, kompetanse, inspirasjon og det å bli sett/fulgt opp. Stikkord i denne sammenhengen er stadig positive korrigeringer / tilbakemeldinger fra oss pedagoger.

 

Strategi

Besitte topp kompetanse og kunnskap om alle forhold som er med på å bygge opp og videreutvikle den enkeltes danseferdighet og uttrykk.

 

Kvalitetssikring

Vi går ALDRI på akkord med kvalitet.