Barnedans

4-5 år

Skapende og lekende dans for barn 4-5 år gamle. Vi utforsker, oppdager og eksperimenterer med bevegelse. Vi jobber med dynamikk, rytme og romslige aspekter av dans.

Barna får bruke sin energi, uttrykke seg i dans, utvikle kroppsbevissthet og bevissthet overfor andre dansende i en gruppe. Målet er å utvikle skaperevne, danseglede og glede over sin egen kropp.

6-7 år

Fortsatt en skapende og lekende form for dans, men her kommer også gleden over å mestre en begynnende teknikk inn i bildet. I tillegg til det samme som gjelder for barnedans 4-5 år, utvikler vi i denne aldersgruppen en dypere kroppskunnskap og bevissthet om grunnleggende danseteknikk.

Vi fokuserer på hva vi kan gjøre med vår kropp, hvordan vi kan skape, utvikle og mestre bevegelse i dans. Videre fokuserer vi på å utvikle et språk for dans og på kommunikasjon – hvordan kan vi uttrykke våre ideer, tanker og følelser i bevegelse.

Med dette som base kan barna senere fortsette med en spesiell danseteknikk, f.eks klassisk ballett, jazz eller moderne dans.