Meny

Påmelding

Fornavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer og sted:

Fødselsdato:

Mobiltelefon:

Vi sender deg en bekreftelseskode på SMS. Koden sendes til den foresattes mobiltelefon dersom du er under 18 år.

Din e-postadresse:

Gjenta e-post:

Velg hvilke kurs du ønsker å melde deg på:

Kurs 1:

Kurs 2:

Kurs 3:

Kurs 4:

Kurs 5:

Kurs 6:

Kurs 7:

Kurs 8:

Kurs 9:

Kurs 10:

Avtalevilkår

PS! Ved sykdom/skader er vi behjelpelig med å finne en erstatter til kurset, men vi kan IKKE garantere dette! I henhold til gjeldende regler utarbeidet av Markedsrådet / Forbrukerombudet heter det at skolen må kunne kreve erstattet det økonomiske tap den lider ved at en elev trekker seg. Det vil si at kursavgiften må betales i sin helhet, med mindre vi eller eleven finner en erstatter som kan overta plassen før kursstart. Skolen har en tapsbegrensningsplikt som vil si at vi gjør vårt ytterste for å hjelpe elever, som av ulike grunner ikke kan delta på det/de kurs de har forpliktet seg å delta/betale for. FO har imidlertid ansett det for akseptabelt å fastsette en normaltapserstatning som medfører at eleven/foresatte blir økonomisk ansvarlig for semesterets elevandel ved fragåelse av avtalen etter signering.

Vi kontrollerer at påmeldingen er gjort av en myndig person, som aksepterer våre betingelser. Du vil samtidig motta en bekreftelse på e-post, der alle opplysninger om påmeldingen står.

Bilder og video vil bli tatt i løpet av semesteret. Hvis man ønsker å reservere seg mot dette, må du ta kontakt med oss.